top of page

QUILTS ARTÍSTICS / ARTÍSTICOS

C 8194.jpg

"NOSTÀLGIA"

Quilt inspirat en els mosaics hidràulics, de gran tradició en l'arquitectura modernista de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX.

Realització amb la tècnica "Appliqué i Reverse Appliqué). Aplicació a mà amb punt amagat

1r Premi al millor quilt "Tradicional" en el Concurs-Exposició Internacional a Sitges any 2010.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2010

"NOSTÀLGIA"

Quilt inspirado en los mosaicos hidráulicos, de gran tradición en la arquitectura modernista de la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX.

Realizado con la técnica "Appliqué y Reverse Appliqué). Aplicación a mano con punto escondido.

1er. Premio al mejor quilt "Tradicional" en el Concurso-Exposición Internacional de Sitges año 2010.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2010

"ESCLAT DE PRIMAVERA"

Inspiració floral. Realització amb les tècniques "square dance" pel fons i aplicació a mà amb punt amagat per a les flors.

1r Premi al millor quilt "Contemporani" en el Concurs-Exposició Internacional a Sitges any 2011.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2011

"ESCLAT DE PRIMAVERA"

Inspiración floral. Realtzación con las técnicas "square dance" para el fondo y aplicación a mano con punto escondido para las flores.

1er. Premio al mejor quilt "Contemporàneo" en el Concurso-Exposición Internacional de Sitges año 2011.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2011

C 9844.jpg
C 10878_edited.jpg

"FLAIXOS"

Inspiració lliure de blocs individuals amb elements quotidians i abstractes. Realitzat a mà majoritàriament amb aplicació de punt amagat, brodat i algunes altres tècniques de patch. Muntatge amb canyes.

1r Premi al millor quilt "Disseny Original" en el Concurs-Exposició Internacional a Sitges any 2012.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2012

"FLAIXOS"

Inspiración libre de blocks individuales con elementos cotidianos y abstractos. Realizado a mano mayoritariamente con aplicación a punto escondido, bordado y otras técnicas de patch. Montaje con cañas.

1er Premio al mejor quilt "Diseño Original" en el Concurso-Exposición Internacional de Sitges año 2012.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2012

"LA FRUITA PROHIBIDA"

Dibuix modernista. Realització a mà amb punt amagat.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Maig  2012

"LA FRUITA PROHIBIDA"

Dibujo modernista. Realización a mano con punto escondido.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Mayo  2012

La Fruita Prohibida.jpg
C 9058.jpg

"POSTA DE SOL"

Paissatge de tarda a Seva (Osona). Realització: aplicació, brodat i pintura.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Juliol  2012

"POSTA DE SOL"

Paisaje al atardecer en Seva (Osona). Realización con aplicación, bordado y pintura.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Julio  2012

"EL MOSAIC DE CA LA LOLA"

Mosaic hidràulic modernista. Realització a mà amb punt amagat.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Setembre  2013

"EL MOSAIC DE CA LA LOLA"

Mosaico hidraúlico modernista. Realización a mano con punto escondido.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Septiembre 2013

C 14435_edited.jpg
C 14433_edited.jpg

"BAG-A-TEL·LA"

Quilt de bosses amb les tècniques de tall recte i lliure (Stargazey style)

Disseny : Jan Mullen

Elaboració: Montserrat Coloma

Data: Novembre  2013

"BAG-A-TEL·LA"

Quilt de bolsos con técnicas de corte recto y libre (Stargazey style).

Diseño: Jan Mullen

y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Noviembre  2013

"ADMIRO MIRÓ"

Homenatge al pintor Joan Miró. Quilt treballat a mà amb aplicació de punt amagat sobre imatge pre-impresa, encoixinat a màquina.

1r Premi  en el Concurs a Fira Creativa Barcelona any 2014.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2014

"ADMIRO MIRÓ"

Homenaje al pintor Joan Miró. Quilt trabajado a mano con aplicación a punto escondido sobre imagen preimpresa, acolchado a màquina.

1er. Premio  en el Concurso de Feria Creativa Barcelona año 2014.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2014

2014-11-29c_edited.jpg
Geometria variable.jpg

"GEOMETRIA VARIABLE"

Formes geomètriques aplicades sobre blocs de roba negra i utilitzant diferents disciplines i textures: cotó, llanes, pell i cuir, punt, ras, i brodat. Muntatge realitzat amb corretges de cotó.

1r Premi al millor quilt "Contemporani" en el Concurs-Exposició Internacional a Sitges any 2016.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2016

"GEOMETRIA VARIABLE"

Formas geométricas aplicadas sobre bloques de tela negra y utilizando diferentes disciplinas y texturas: algodón, lana, piel y cuero, punto, raso y bordado.

1er Premio al mejor quilt "Contemporáneo" en el Concurso-Exposición Internacional de Sitges año 2016.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2016

""VIC"-BANG"

Explosió de formes aplicades a ma i a màquina sobre fons de quadrets (2704 quadrets) realitzat amb teles tenyides a mà dels colors de l'arc de Sant Martí. Encoxinat a mà. 

Premi "Impacte Visual" en el Concurs-Exposició Internacional a Sitges any 2017.

Tenyit de teles, disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2017

""VIC"-BANG"

Explosión de formas aplicadas a mano y a máquina sobre fondo de cuadros pequeños (2704 cuadros) realizado con telas teñidas a mano de los colores del arco iris. Acolchado a mano.

Premio  "Impacto Visual" en el Concurso-Exposición Internacional de Sitges año 2017.

Teñido de telas, diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2017

Vic Bang_edited.jpg
Per_a_Gaudí.jpg

"PER A GAUDÍ"

Un recull modernista de l'obra d'Antoni Gaudí, trencadís, forja, vitralls i arquitectura. Aplicació amb punt amagat i a màquina. Encoxinat a màquina.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2018

"PER A GAUDÍ"

Muestras modernistas de la obra de Antonio Gaudí, mosaico, forja, vidriera y arquitectuta. Aplicación a punto escondido y a máquina. Acolchado a máquina.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2018

"DONA AFRICANA"

Bust de dona africana realitzat amb aplicació amb punt amagat i realçant el mocador i guarniments principalment.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Any 2017

"DONA AFRICANA"

Busto de mujer africana realizado con aplicación a punto escondido y realzando el pañuelo y abalorios principalmente.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Año 2017

Dona Africana.JPG
Font del Sors_edited.jpg

"LA FONT DEL SORS"

Racó emblemàtic i de gran bellesa a Seva (Osona). Realitzat amb la tècnica del confetti.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Juliol 2019

"LA FONT DEL SORS"

Paraje emblemático y de gran belleza en Seva (Osona). Realizado con la técnica del confetti.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Julio 2019

"6 POMS"

Peça floral de molt color feta amb robes de batik i realitzada amb aplicació amb punt amagat i utilitzant una tela no teixida de textura transparent per als gerros.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Agost 2019

"6 POMS"

Pieza floral de mucho colorido hecha con telas de batik y realizada con aplicación a punto escondido y utilizando una tela sin  tejer de textura transparente para  los jarrones.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Agost 2019

COMPOSICIÓ.jpg
Dalia_edited.jpg

"NEON"

Peça presentada al Concurs Internacional de Sitges 2020 amb el tema "Locos por la música". Treball realitzat amb aplicació sobre imatge impresa amb materials de cotó i teixit de ras i llana enfeltrada pel cabell de la cantant.

Disseny i elaboració: Montserrat Coloma

Data: Gener 2020

"NEON"

Pieza presentada al Concurso Internacional de Sitges 2020 con el tema "Locos por la música". Realizado con aplicación sobre imagen impresa con materiales de algodón y raso y con lana enfeltrada en el cabello de la cantante.

Diseño y elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Enero 2020

Desconfinament_Abril 2020.jpg

"ESPLÈNDIDA"

Peça tradicional en el món del patchwork, la Dàlia, sempre elegant i de gran impacte visual.

Elaboració: Montserrat Coloma

Data: Juny 2019

"ESPLÈNDIDA"

Pieza tradicional en el mundo del patchwork, la Dàlia, siempre elegante y de gran impacto visual.

Elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Juny 2019

Neon_Gener 2020.jpg

"DESCONFINAMENT"

Paisatge realitzat amb aplicació i element brodats i aplicats, acabat amb un laboriós encoxinat a màquina. Des del confinament per la pandèmia del Covid 19 i anhelant que s'acabi aviat.

Elaboració: Montserrat Coloma

Data: Abril 2020

"DESCONFINAMENT"

Paisaje realizado con aplicación y elementos bordados y aplicados, finalizado con un laborioso acolchado a máquina. Desde el confinamiento por la pandemia del Covid19 y anhelando su final.

Elaboración: Montserrat Coloma

Fecha: Abril 2020

bottom of page